Na tejto stránke chceme postupne predstavovať u nás najbežnejšie pestované exteriérové druhy rastlín (a ich kultivary). Nájdete tu informácie o nárokoch

na svetelné a pôdne podmienky, vodu, akým spôsobom rastlinu ošetrovať a prípadné upozornenia na špecifická (citlivosť na mrazy, úpal,

škodcov ...). Nakoľko sa sortiment okrasných rastlín sústavne dopĺňa o nové druhy a kultivary, budeme našu databázu postupne dopĺňať aby sme Vás

oboznámili s čo najväčším počtom osvedčených druhov ako aj s novinkami na trhu.